Hyundai Skid Plate

Skid Plate for Hyundai Accent

-10%
Steel skid plate for Hyundai Accent
Steel skid plate for Hyundai Accent

2006 - 2018

engine, gearbox, radiator

2 mm

145 €
130

Skid Plate for Hyundai Coupe

-20%
Steel skid plate for Hyundai Coupé Gk
Steel skid plate for Hyundai Coupé Gk

5.00/5 stars based on 1 votes.

2001 - 2010

engine, gearbox, radiator, front bumper

2 mm

199 €
159

Skid Plate for Hyundai Elantra

-10%
Steel skid plate for Hyundai Elantra 1
Steel skid plate for Hyundai Elantra 1

2007 - 2011

engine, gearbox, radiator

2 mm

133 €
120
-12%
Steel skid plate for Hyundai Elantra 2
Steel skid plate for Hyundai Elantra 2

2011 - 2016

engine, gearbox

2 mm

170 €
150
-36%
Steel skid plate for  Hyundai Elantra
Steel skid plate for Hyundai Elantra

2017 - 2018

engine, gearbox, radiator, front bumper

2 mm

311 €
199

Skid Plate for Hyundai Getz

-11%
Steel skid plate for Hyundai Getz
Steel skid plate for Hyundai Getz

2006 - 2010

engine, gearbox

2 mm

160 €
142

Skid Plate for Hyundai i10

-32%
Steel skid plate for Hyundai i10
Steel skid plate for Hyundai i10

2012 - 2018

engine, gearbox, radiator

2 mm

249 €
169

Skid Plate for Hyundai i20

-10%
Steel skid plate for the protection of the engine and the gearbox for Hyundai i 20
Steel skid plate for the protection of the engine and the gearbox for Hyundai i 20

2009 - 2014

engine, gearbox, radiator

2 mm

149 €
134
-20%
Steel skid plate for Hyundai i20
Steel skid plate for Hyundai i20

2015 - 2018

engine, gearbox, radiator

2 mm

249 €
199

Skid Plate for Hyundai i30

-10%
Steel skid plate for Hyundai I30
Steel skid plate for Hyundai I30

2007 - 2011

engine, gearbox, radiator

2 mm

133 €
120
-15%
Steel skid plate for Hyundai i30
Steel skid plate for Hyundai i30

2011 - 2014

engine, gearbox

2 mm

182 €
155
-20%
Steel skid plate for Hyundai I30
Steel skid plate for Hyundai I30

2015 - 2016

engine, gearbox, radiator

2 mm

249 €
199
-36%
Steel skid plate for Hyundai I30
Steel skid plate for Hyundai I30

2017 - 2018

engine, gearbox, radiator, front bumper

2 mm

311 €
199

Skid Plate for Hyundai i40

Skid Plate for Hyundai ix20

-11%
Steel skid plate for Hyundai ix20
Steel skid plate for Hyundai ix20

3.50/5 stars based on 2 votes.

2011 - 2018

engine, gearbox

2 mm

166 €
147

Skid Plate for Hyundai IX35

-15%
Steel skid plate for Hyundai IX35
Steel skid plate for Hyundai IX35

2009 - 2018

engine, gearbox

2 mm

172 €
147

Skid Plate for Hyundai ix55

-10%
Steel skid plate for Hyundai ix55
Steel skid plate for Hyundai ix55

2009 - 2018

engine, gearbox

3 mm

153 €
137

Skid Plate for Hyundai Kona

-36%
Steel skid plate for Hyundai Kona
Steel skid plate for Hyundai Kona

2017 - 2018

engine, gearbox, radiator, front bumper

2 mm

311 €
199

Skid Plate for Hyundai Santa Fe

-10%
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe

2001 - 2006

engine, gearbox, radiator

3 mm

153 €
137
-10%
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe

2006 - 2011

engine, gearbox, radiator

3 mm

153 €
137
-11%
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe
Steel skid plate for Hyundai Santa Fe

2012 - 2018

engine, gearbox, radiator

2 mm

166 €
147

Skid Plate for Hyundai Solaris

-32%
Steel skid plate for Hyundai Solaris
Steel skid plate for Hyundai Solaris

2010 - 2018

engine, gearbox

2 mm

249 €
169

Skid Plate for Hyundai Terracan

-15%
Steel skid plate for Hyundai Terracan
Steel skid plate for Hyundai Terracan

2.50/5 stars based on 1 votes.

2001 - 2007

engine, radiator, front bumper

3 mm

172 €
146

Skid Plate for Hyundai Tucson

-10%
Steel skid plate for Hyundai Tucson
Steel skid plate for Hyundai Tucson

2004 - 2015

engine, gearbox, radiator

3 mm

153 €
137
-36%
Steel skid plate for Hyundai Tucson
Steel skid plate for Hyundai Tucson

5.00/5 stars based on 1 votes.

2015 - 2018

engine, gearbox, radiator, front bumper

2 mm

311 €
199

Skid Plate for Hyundai Veracruz

-10%
Steel skid plate for Hyundai Veracruz
Steel skid plate for Hyundai Veracruz

2009 - 2018

engine, gearbox

3 mm

153 €
137

Skid Plate for Hyundai Verna

-10%
Steel skid plate for Hyundai Verna
Steel skid plate for Hyundai Verna

2006 - 2018

engine, gearbox

2 mm

145 €
130
FREE SHIPPING